Trời nắng gắt bỏng rát vào trưa, lại được xoa dịu đôi chút bằng cơn mưa tầm chiều. Mong chi …